دوره های آموزشی


دوره های آموزشی PID

دوره های آموزشی PLC2
میتسوبیشی سری FX5U

دوره های آموزشی PLC1
میتسوبیشی سری FX3 ، FX2

دوره های آموزشی سوپروایزری ماشین های دوار

(cimon (SCADA

(win cc (SCADA

آشنایی با شبکه های صنعتی پیشرفته (تبدیل پروتکل ها)

آشنایی با شبکه های صنعتی مقدماتی (تبدیل پروتکل ها)

سمینارابزار دقیق و پروسس سیالات

سمینار سوپروایزری ماشین های دوار HydroPower

سمینار سوپروایزری ماشین های دوار

(mitsubishi (OP-Panel